• ०६८-५२०१३५

गण्डकी प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, बागलुङ

गण्डकी प्रदेश, बागलुङ

forest logo

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय, बागलुङद्धारा सार्वजनिक गरिएको २०७८-०७-०१ देखि २०७८-०९-३० सम्मको विवरण ।Download: सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को दफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय, बागलुङद्धारा सार्वजनिक गरिएको २०७८-०७-०१ देखि २०७८-०९-३० सम्मको विवरण ।