• ०६८-५२०१३५

गण्डकी प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, बागलुङ

गण्डकी प्रदेश, बागलुङ

forest logo

डिभिजन वन कार्यालय बागलुंगद्वारा पेश गरियको सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७९-१०-१ देखि २०७९-१२-३० सम्मको सार्बजनिक गरियको विवरण ।Download: डिभिजन वन कार्यालय बागलुंगद्वारा पेश गरियको सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७९-१०-१ देखि २०७९-१२-३० सम्मको सार्बजनिक गरियको विवरण ।